Rolünüz TC Kimlik No Adı Soyadı Email Adresi Cep Telefonu Kurum Kodu Kurum Bul
Proje Kategoriseni Seçiniz
3. Proje ile İlgili Tanımlar
(6 kelimeyi geçmemelidir)
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, Diğer (Belirtiniz)
Projenin amaçlarını açıklayınız.
Projeyi gerekçe-amaç-faaliyet-sonuç bağlamında özetleyiniz.
Projenizin genel içeriğini, başlama noktasını ve hedeflerini açıklayınız. (En çok 350 sözcük)
Proje kapsamında gerçekleştirilen her bir ana faaliyetin, ana faaliyetlere dair alt faaliyetlerin detaylı açıklamasını yapınız. (Hazırlık ve değerlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere)
belirtilen hususları içeren bir metin yazınız.( Toplam 350 kelime)
Projenin süresi ……(……) aydır. Başlangıç Tarihi ../../201. Tahmini Bitiş Tarihi ../../201.
4. Projenin Sonuçları
Projenin aşağıdaki konularda sağladığı ilerlemeleri ve ilerlemelerin ölçülmesinde kullanılan objektif kriterleri(gösterge) belirtiniz.
Proje sonunda elde edilen ürünler ve/veya somut çıktılar açıklanmalıdır. (Projenin amacına göre faaliyet sayısı, proje kapsamında eğitim alan gençlerin sayısı, danışmanlık hizmetlerinden faydalananların sayısı, raporlar vb.)
Projenin belirtilen bitiş tarihinden sonra nasıl sürdürüleceğine ilişkin olarak, aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (En çok 250 sözcük)
Proje kapsamında gerçekleşen veya gerçekleştirilen görünürlük (tanıtım) faaliyetlerini açıklayınız.
5. Projeinin Maliyeti ve Finansman Kaynaklar
Projenin toplam bütçesini belirtiniz.
Ortaklar veya başka bir kaynak tarafından sağlanan nakdi ve/veya ayni katkıları belirtiniz.
4 MB ve Sıkıştırılmış (Zip, Rar) Formatında Olmalıdır
Başvuru bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum